0902.8866.38

Giờ phục vụ: 8h - 22h

Hiện có 4 sản phẩm trong danh mục
Minix-Neo-Z83-4

Minix-Neo-Z83-4

4.690.000 đ
Minix NGC-1

Minix NGC-1

8.300.000 đ
MinixNeo U1

MinixNeo U1

2.950.000 đ
Minix Neo Z64

Minix Neo Z64

3.690.000 đ